Din advokat i Helsingborg - Jansson & Partners

Kunskap - lojalitet - tillgänglighet

Allmänpraktiserande advokatbyrå med gedigen kunskap

Jansson & Partners har som målsättning att erbjuda klienter kvalificerad juridisk rådgivning inom de flesta typer av rättsområden. Rättsområdena våra advokater arbetar med är brottmål, familjerätt, affärsjuridik, tvistlösning samt personskade- och trafikskadejuridik. Vi företräder såväl privatpersoner som bolag av alla storlekar. Vårt koncept för framgång bygger på kunskap, lojalitet och tillgänglighet. Anlita våra advokater om du behöver hjälp med frågor rörande brottmål, familjerätt, affärsjuridik, tvistlösning, personskadejuridik och trafikskadejuridik.

Vårt kontor är beläget i Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg
Hitta hit!

Kontakta oss

Öppettider Helsingborgskontoret

Måndag - fredag 09:00 - 17:00

Vad våra advokater arbetar med

våra rättsområden

Brottmål

Är du misstänkt för ett brott har du rätt att ha en försvarare närvarande vid polisförhör. är du utsatt för ett allvarligt brott rekommenderar vi att du snabbt kontaktar ett målsägandebiträde som hjälper dig. Advokataktiebolagets klienter består både av privatpersoner och av företag i olika storlekar. Vi förser våra klienter med offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Familjerätt

Familjerätt och internationell familjerätt innefattar ett flertal frågor kopplade till ingående eller upplösande av äktenskap och och samboförhållande. Andra frågor familjerätten berör är vårdnad om barn, umgänge med barn, bodelning i samband med upplösande av äktenskap och tvister kring dödsbon.

Affärsjuridik

Advokataktiebolagets jurister erbjuder sina klienter affärsmässig och affärsjuridisk rådgivning i Helsingborg och Laholm. Våra jurister har omfattande erfarenhet av att biträda sina klienter vid upprättande, granskande av avtal men även vid förhandlingar av avtal vid komplicerade projekt och längre processer.

Tvistlösning

Att bli stämd i ett tvistemål är för många en ovan och mentalt krävande situation. Våra jurister är erfarna och kan leda klienten genom den tidskrävande och prövande processen. Vårt mål är att företräda klientens intressen och nå en för klienten så förmånlig lösning som möjligt. Tillsammans med klienten upprättar vi en strategi för att uppnå önskat utfall.

Personskadejuridik

Har du råkat ut för trafikskada? Försäkringsrätt avser frågor där minst en av parterna är ett försäkringsbolag. Ofta förekommande försäkringsfrågor kan uppkomma vid t.ex. bilstölder, personskadereglering, t.ex. whiplashskador och skador på fastigheter och lösöre.

Social- & migrationsrätt

Är du i behov av hjälp inom frågor rörande uppehållstillstånd, arbetstillstånd, familjeåterförening, anhöriginvandring och medborgarskap? Det offentliga biträdet tillvaratar dina rättigheter och intressen. Du väljer själv vem som ska vara ditt offentliga biträde.

Kontakta oss

Är du i behov av juridisk rådgivning och stöd, kontakta oss enklast via formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du når oss även på telefon 010-12 90 800. Våra advokater har omfattande erfarenhet och kompetens.