Våra rättsområden

Jansson & Partners erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom  ett flertal rättsområden

Advokatbyrå med flera rättsområden

Advokataktiebolaget Jansson & Partners är en advokatbyrå med åtaganden inom ett flertal rättsområden. Vi har två kontor i Helsingborg och Laholm. Våra klienter består både av privatpersoner och av företag i olika storlekar och branscher. Nedan kan du läsa mer om de rättsområden vi arbetar med.

Kontakta oss

Brottmål

Offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Familjerätt

Vi arbetar bland annat med frågor relaterade till bodelning, dödsfall och äktenskapsskillnad.

Affärsrätt

Vi åtar oss frågor inom arbetsrätt och konkurrensrätt.

undefined

Tvistlösning

Vi åtar oss tvistlösningsuppdrag inom olika rättsområden som exempelvis entreprenadrätt.

Personskadejuridik

Försäkringsrätt avser frågor där minst en av parterna är ett försäkringsbolag.

undefined

Social- & migrationsrätt

Våra advokater företräder dig i ärenden gällande socialrätt och migrationsrätt.