Din advokat inom personskadejuridik - Helsingborg & Laholm

Våra advokater företräder dig i tvister och personskada

Trafik- och personskadeärenden

Vi är specialiserade inom försäkrings-och personskadeärenden och vet hur försäkringsbolagen, nämnderna och domstolarna resonerar. Vi ingår ett samarbete med dig där du ska känna dig sedd och delaktig och ser till att dina intressen förs fram.

Vi hjälper dig med din personskada

Våra advokater har lång och bred erfarenhet av att se till så du får rätt ersättning och stöttar dig i kontakterna med försäkringsbolaget. Du har oftast rätt till advokat eller biträdande jurist genom din trafikförsäkring. Om ärendet är tvistigt och går vidare till en domstolsprövning efter skaderegleringen kan du ha rätt till rättsskydd

Kontakta oss

Personskada - FÅ RÄTT FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Om du haft oturen att råka ut för en personskada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna få hjälp med dina rättigheter. Det första du bör göra efter en olycka/personskada är att anmäla detta till ditt försäkringsbolag. De flesta personskadorna orsakas genom trafikolyckor. I de situationerna står försäkringsbolagen för ombudets kostnader. Gällande övriga skador, såsom patientskador och arbetsskador får den skadelidande personen som huvudregel själv stå för ombudets kostnader. Jansson & Partners hjälper dig med att få rätt försäkringsersättning så att du kan fokusera på din rehabilitering.

Hur går processen till i ett personskadeärende?

Processen börjar ofta med en skadereglering hos försäkringsbolaget. Vid tvister kan ärendet gå vidare till domstol, där advokaten kan representera och försvara dina intressen. Våra advokater hjälper dig att navigera i försäkrings- och rättsprocessen, ser till att dina intressen beaktas och arbetar för att du ska få rätt ersättning​.