Din advokat inom personskadejuridik - Helsingborg & Laholm

Våra advokater företräder dig i tvister.

Trafik- och personskadeärenden

Vi är specialiserade inom försäkrings-och personskadeärenden och vet hur försäkringsbolagen, nämnderna och domstolarna resonerar. Vi ingår ett samarbete med dig där du ska känna dig sedd och delaktig och ser till att dina intressen förs fram.

Våra medarbetare har lång och bred erfarenhet av att se till så du får rätt ersättning och stöttar dig i kontakterna med försäkringsbolaget. Du har oftast rätt till advokat eller biträdande jurist genom din trafikförsäkring. Om ärendet är tvistigt och går vidare till en domstolsprövning efter skaderegleringen kan du ha rätt till rättsskydd

Kontakta oss