Medarbetare

Advokater

Christina Edström Jansson

Christina Edström Jansson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1992. Hon blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1999. Christina Edström Jansson har bred erfarenhet från såväl allmän- som förvaltningsdomstol, samt en allmän inriktning med betoning på familjerätt, personskadereglering, brottmål och migrationsrätt.

Urban Jansson

Urban Jansson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1987. Han är verksam i Landskrona sedan 1987. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1990. Urban Jansson har en allmän juridisk inriktning med betoning på Affärs- och bolagsrätt, brottmål, ekobrott, obeståndsrätt och internationell familjerätt.

Kari Wergens

Kari Wergens blev medlem av Sveriges advokatsamfund 1996. Han har därefter arbetat som advokat och även tjänstgjort vid Hovrätten för Övre Norrland. Kari Wergens har en lång erfarenhet av brott- och tvistemål samt rådgivning inom bolagsrättsliga och civilrättsliga ärenden.

Annelie Blomquist

Annelie studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2016. Efter examen har Annelie varit verksam vid annan advokatbyrå. Därefter har hon fullgjort notarietjänstgöring samt arbetat som beredningsjurist vid Helsingborgs tingsrätt, hon har därigenom erhållit stor insikt i domstolarnas arbete och processer. Annelie är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2022. Annelie åtar sig gärna uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål samt som ombud i tvistemål och familjerättsliga mål.

Jur. kand. Maja Smakowski

Maja studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2018. Maja har erfarenhet av arbete på Migrationsverket, Skatteverket och Kriminalvården. Hon har fullgjort notarietjänstgöring vid Halmstad tingsrätt och har tidigare arbetat på en annan advokatbyrå. Maja åtar sig uppdrag som bland annat målsägandebiträde, offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål samt ombud i familjemål och migrationsmål. Maja talar flytande polska.

Administrativ personal

Christina Franzon

Ekonomiansvarig med mångårig erfarenhet av arbete med ekonomiska frågor från såväl egen verksamhet samt genom arbetet på advokatbyrån.

Annika pålsson

Annika har i många år arbetat som koordinator och administratör inom Hotell & Konferens samt golfanläggningar i Sverige och utomlands.