Din advokat för tvistlösning- Helsingborg & laholm

Våra advokater företräder dig i tvister.

Kommersiell & privat tvistlösning

Tvister kan uppkomma inom en rad olika rättsområden. Fastighetsrätt och entreprenadrätt är områden där det är vanligt förekommande att tvist uppstår mellan parterna. Tvisterna är ofta komplicerade till följd av omfattande processmaterial och bevisning. Vi har bred erfarenhet av tvistlösning och processföring inom dessa områden gällande såväl process i allmän domstol som skiljemannaförfaranden. Vi arbetar givetvis i det förebyggande ledet genom att tillhandahålla avtal inom olika områden.

Kontakta oss