Din advokat inom social- & migrationsrätt - Helsingborg & Laholm

Våra advokater företräder dig i ärenden gällande socialrätt och migrationsrätt

Socialrätt & migrationsrätt

Migrationsrätten är ett brett område. Vi biträder dig i frågor som bland annat rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, familjeåterförening, anhöriginvandring och svenskt medborgarskap. En ansökan om asyl prövas av Migrationsverket och du kan begära att en jurist eller advokat förordnas som offentligt biträde för dig. När det gäller övriga migrationsrättsliga ärenden förordnas inte ett offentligt biträde.

I förvaltningsrättsliga mål som avser tvångsomhändertaganden, så som LVU, LVM, LPT och LRV, har den som tvångsomhändertagandet avser rätt att biträdas av ett offentligt biträde. I mål som avser LVU har även den tvångsomhändertagnes vårdnadshavare rätt att företrädas av ett offentligt biträde.

Det offentliga biträdet ska tillvarata dina rättigheter och intressen. Du väljer själv vem som ska vara ditt offentliga biträde. Ett offentligt biträde är en kostnadsfri juridisk hjälp som bekostas av staten.

På Jansson & Partners har våra medarbetare mångårig erfarenhet av migrationsrätt och tvångsmål. Dessa mål är ofta komplicerade och mångfacetterade. Det är därför viktigt att du företräds av ett engagerat och kunnigt biträde. Vi har agerat som ombud och biträde till många utländska klienter och har erfarenhet av förhållanden från olika delar av världen.

Kontakta oss