Din affärsjurist i Helsingborg & Laholm

Jansson & Partners åtar sig frågor inom affärsjuridik oavsett om det är ett registrerat bolag eller privatperson

Affärsjurist i Skåne med expertis

Jansson & Partners erbjuder fullskalig service beträffande affärsjuridiska spörsmål. Våra affärsjurister bistår våra klienter med allt från kommersiella avtal och företagsöverlåtelser till bolagsrättsliga frågor och tvistlösningar, oavsett om bolaget är en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska förening eller stiftelse.

Advokatbyrån har erfarenhet inom affärsjuridiska spörsmål. Med utgångspunkt i den enskilda klientens verksamhet och mål med verksamheten, tar vi oss an både allmänna frågor och frågor som kräver specialistkompetens.

Affärsjuridiskrådgivning som stärker ditt företag

Vi hjälper dig att förebygga tvister och i de fall en tvist är oundviklig, biträder vi dig under hela processen. Vi tar oss an både kortare uppdrag men är även tillgängliga för långsiktiga och strategiska samarbeten.

Kontakta oss

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt omfattar hela kedjan från det att en offert tas in till att tjänsten är utförd och att slutbesiktning sker. På Jansson & Partners bistår vi er med förebyggande juridiskt arbetet och biträder er även när en tvist har uppkommit.

Vid entreprenader är det viktigt med proaktivt arbete. Vi bistår er med rådgivning och tillhandahåller avtal samt tolkning av avtal och avtalsvillkor inom olika områden. Vi har den erfarenhet som krävs för att förebygga många tvister. 

 I vissa fall är en tvist oundviklig. Tvister som rör entreprenadrätt är ofta komplicerade och innehåller många gånger omfattande processmaterial och bevisning. På Jansson & Partners har vi erfarenhet av tvistlösning och processföring, både i allmän domstol och skiljemannaförfaranden. Våra jurister och advokater besitter branschkunskap och erfarenhet inom den juridiska processen. Att anlita en specialist medför inte bara tillgång till god kvalitet i hanteringen av uppdraget utan är även regelmässigt mindre kostsamt i längden.