AdvokatBYRÅ Jansson & Partners

Kunskap, lojalitet och tillgänglighet

Din advokatbyrå i Helsingborg 

Välkommen till Jansson & Partners. Vår advokatbyrå etablerades 1990 i Landskrona och har sedan dess varit verksamma. Numera har vi kontor i Helsingborg, där vårt huvudkontor är beläget och Laholm där vi har ett mottagningskontor. Advokataktiebolaget består av 7 anställda, varav 5 personer är jurister.

Advokatbyrån har som målsättning att erbjuda våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning inom de flesta typer av rättsområden. Vi företräder såväl privatpersoner som bolag av alla storlekar. Vårt koncept för framgång bygger på kunskap, lojalitet och tillgänglighet.

Kontakta oss

Våra värdegrunder

Kvalitet

Advokataktiebolaget Jansson och Partners erbjuder hög kvalitet i det arbete vi utför.  Vi har lång erfarenhet av att ha arbetat inom de rättsområden där vi är verksamma. Varje ärende handläggs med klientens bästa som utgångspunkt.

Integritet

Vi är en oberoende byrå som vågar och värnar om att ge våra klienter de råd som vi anser bäst gynnar klienten utifrån den kunskap och erfarenhet vi besitter.

Effektivitet

Ansvarig jurist skall besitta nödvändig kunskap inom aktuellt rättsområde och ärenden handläggs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att klienten skall erhålla den bästa lösningen.

Vad vår advokatbyrå jobbar med

våra rättsområden

Brottmål

Är du misstänkt för ett brott har du rätt att ha en försvarare närvarande vid polisförhör. är du utsatt för ett allvarligt brott rekommenderar vi att du snabbt kontaktar ett målsägandebiträde som hjälper dig. Advokataktiebolagets klienter består både av privatpersoner och av företag i olika storlekar. Vi förser våra klienter med offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Familjerätt

Familjerätt och internationell familjerätt innefattar ett flertal frågor kopplade till ingående eller upplösande av äktenskap och och samboförhållande. Andra frågor familjerätten berör är vårdnad om barn, umgänge med barn, bodelning i samband med upplösande av äktenskap och tvister kring dödsbon.

Affärsjuridik

Advokataktiebolagets jurister erbjuder sina klienter affärsmässig och affärsjuridisk rådgivning i Helsingborg och Laholm. Våra jurister har omfattande erfarenhet av att biträda sina klienter vid upprättande, granskande av avtal men även vid förhandlingar av avtal vid komplicerade projekt och längre processer.

Tvistlösning

Att bli stämd i ett tvistemål är för många en ovan och mentalt krävande situation. Våra jurister är erfarna och kan leda klienten genom den tidskrävande och prövande processen. Vårt mål är att företräda klientens intressen och nå en för klienten så förmånlig lösning som möjligt. Tillsammans med klienten upprättar vi en strategi för att uppnå önskat utfall.

Personskadejuridik

Har du råkat ut för trafikskada? Försäkringsrätt avser frågor där minst en av parterna är ett försäkringsbolag. Ofta förekommande försäkringsfrågor kan uppkomma vid t.ex. bilstölder, personskadereglering, t.ex. whiplashskador och skador på fastigheter och lösöre.

Social- & migrationsrätt

Är du i behov av hjälp inom frågor rörande uppehållstillstånd, arbetstillstånd, familjeåterförening, anhöriginvandring och medborgarskap? Det offentliga biträdet tillvaratar dina rättigheter och intressen. Du väljer själv vem som ska vara ditt offentliga biträde.

Våra kontor

Jansson & Partners finns i  Helsingborg och Laholm

Vy av Helsingborg

Helsingborg

Drottninggatan 1, 252 21
Vägbeskrivning

Vy av Helsingborg

Laholm

Ryssgatan 5, 312 30
Vägbeskrivning

Kontakta oss

Är du i behov av juridisk rådgivning och stöd, kontakta oss enklast via formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du når oss även på telefon 010-12 90 800. Våra advokater har omfattande erfarenhet och kompetens.